Schimmel K230 Tradition, Ebony Polished

Grand Piano, Konzert Series

$158,950.00
Qty:

Grand Piano, Konzert Series

Brand:Schimmel

Keywords:Schimmel, K230, Tradition, Ebony